EXAMEN CONSULTANT FISCAL SAU CONSULTANT FISCAL ASISTENT 7 NOIEMBRIE 2015

    Hotărârea nr. 7/2015 privind susținerea examenului   Comunicat examen 

    Chestionare şi grile de corectare                                Listele cu candidații promovaţi 

      Solutionare contestatii