CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Camera Consultanților Fiscali (CCF) salută eliminarea discriminării împotriva consultanților fiscali în accesul la regimul de microîntreprindere

Camera Deputaților a arătat că înțelege importanța profesiei noastre, în contextul nevoii de corectitudine fiscală!

 

Camera Consultanților Fiscali a luat act de adoptarea în Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a Proiectului de Lege  628/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022, Proiect care, în forma amendată de Comisiile pentru buget, finanțe și bănci, respectiv pentru muncă și protecție socială, elimină o situație de discriminare flagrantă față de contribuabilul consultant fiscal.

 

Astfel, la titlul ”Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” va fi prevăzut că beneficiază de statutul de microîntreprindere și contribuabilul care ”a realizat venituri, altele decât cele din consultanta şi/sau management, cu excepția veniturilor din consultanta fiscala, corespunzătoare codului CAEN: 6920-«Activități de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal», în proporție de peste 80% din veniturile totale (prin amendamentul propus pentru completarea articolului  I, punctul 5, litera f) a alineatului (1) al articolului 47 din OG 16/2022).

 

Așa cum a subliniat și în poziția exprimată anterior[1], CCF consideră justificată preocuparea legiuitorului de a limita exploatarea abuzivă a regimului fiscal al microîntreprinderii, în cazul acelor contribuabili care maschează astfel o relație de dependență care mai degrabă ar fi trebuit transpusă într-un contract de muncă, într-un raport de ordin salarial. Dar astfel de cazuri trebuie căutate acolo unde există cu adevărat acest risc fiscal și nu în sfera profesiilor liberale reglementate, precum profesia de consultant fiscal, cele care, prin natura lor, funcționează pe principiul independenței față de beneficiarul serviciului, condiție prevăzută expres în legile lor de organizare și funcționare.

 

Acceptând acest argument bazat pe realitatea faptelor, credem că deputații au transmis, prin votul lor, un necesar mesaj de corectitudine, dar, în același timp, și un mesaj de pragmatism: acela că e nevoie de consolidarea și nu de subminarea profesiei de consultant fiscal!

 

Practica europeană și internațională arată că un sistem fiscal modern nu poate funcționa la întreaga capacitate în absența instituției consultantului fiscal. Prin misiunea sa, consultantul fiscal este profesionistul care oferă clientului-contribuabil, în primul rând, servicii de conformare fiscală! El promovează astfel un climat de corectitudine, benefic atât contribuabilului, cât și administrației fiscale. 

 

 Din această perspectivă, ne bucură că, în Parlamentul României, a fost reiterată nevoia de proceduri fiscale bazate pe analiza de risc, inclusiv pentru identificarea situațiilor amintite anterior, de disimulare a activităților dependente prin servicii facturate de microîntreprinderi[2]. Sperăm ca acest mesaj de pragmatism să fie mai bine recepționat la nivelul Guvernului și aparatului administrativ, prin urgentarea implementării reformelor angajate prin PNRR.

 

 Fidelă motto-ului său Cooperare pentru Conformare Fiscală, CCF rămâne un partener pentru dialog,  pentru a găsi alături de părțile interesate (administrație și contribuabili) soluții reale, funcționale la problemele structurale ale finanțelor și economiei românești, agravate de contextul dificil la nivel european și global.

 

[1] comunicatul ”Cui servește discriminarea consultantului fiscal?” – CCF, 5 iulie

 

[2] din motivare amendamentele depuse (pg. 20)

 

Essential SSL