RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Cum devin consultant fiscal

Pentru atribuirea calităţii de Consultant Fiscal, persoanele fizice trebuie sa promoveze un examen care se organizează de Camera Consultanţilor Fiscali in baza unui regulament aprobat de Consiliul Superior si publicat in Monitorul Oficial Partea I.

In vederea inscrierii la examen cadidaţii persoane fizice sunt obligate să indeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:

b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;

b2) administrare fiscală;

b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

b4) activitate financiar-contabilă;

b5) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;

b6) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

 

Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poştale cu confirmare de primire, la Camera Consultanţilor Fiscali, şi va conţine documentele :

a) cererea de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal;

b) curriculum vitae;

c) diploma de studii superioare în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

e) actul de identitate, în copie;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) certificatul de cazier fiscal;

h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;

i)trei fotografii 2/3 cm.

La depunerea documentelor candidatul plăteste in contul Camerei Consultanţilor Fiscali taxa pentru înscrierea la examen.
Nivelul taxei se stabileşte prin hotararea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

 

Cum devin consultant fiscal asistent

Pentru atribuirea calităţii de Consultant Fiscal asistent, persoanele fizice trebuie sa promoveze un examen care se organizează de Camera Consultanţilor Fiscali in baza unui regulament aprobat de Consiliul Superior si publicat in Monitorul Oficial Partea I.

In vederea inscrierii la examen cadidaţii persoane fizice sunt obligate să indeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:

a) sa aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

 

Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poştale cu confirmare de primire, la Camera Consultanţilor Fiscali, şi va conţine documentele :

a) cererea de înscriere la examen pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent;

b) curriculum vitae;

c) diploma de studii superioare în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

e) actul de identitate, în copie;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) certificatul de cazier fiscal;

h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;

i)trei fotografii 2/3 cm.

La depunerea documentelor candidatul plăteste in contul Camerei Consultanţilor Fiscali taxa pentru înscrierea la examen.
Nivelul taxei se stabileşte prin hotararea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Essential SSL