Legislaţia CCF

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

17. Ordonanţă de urgenţă nr. 17/2012 - privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr.336/2012).

15. Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice (M.O. nr.306/2012).

1.545. Ordin al ministrului sanatatii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic (M.O. nr.814/2011).

77. Ordonanță de urgență privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (M.O. nr.680/2011).

1.062/458. Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (M.O. nr.473/2011).

68. Ordonanță de urgență privind modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/200 (M.O. nr.457/2011).

115. Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M.O. nr.429/2011).

574. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M.O. nr.429/2011).

351/464. Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea evidenței pe plătitori, declararea, constatarea și controlul contribuțiilor prevăzute la art. 363¹ alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, soluționarea contestațiilor și încasarea contribuțiilor pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 928/591/2010 (M.O. nr.295/2011).

86/344. Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarațieinventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate” (M.O. nr.101/2011).

53/25. Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație-inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate” (M.O. nr.85/2011).