Legislaţia CCF

CONTABILITATE ŞI AUDIT

Ordin nr. 415 din 1 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005  (M.O. nr.194/2013).

Ordin nr. 416 din 1 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009  (M.O. nr.190/2013).

40. Ordin nr. 40 din 15 ianuarie 2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (M.O. nr.44/2013).

1.690. Ordin nr. 1690 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile  (M.O. nr.857/2012).

1.286. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (M.O. nr.687/2012).

23. Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati  (M.O. nr.624/2012).

1.118. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 (M.O. nr.603/2012).

101. Hotărâre nr. 101/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare (M.O. nr.148/2012).24. Ordin nr. 24/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 (M.O. nr.37/2012).

Lege nr. 672/2002(r1) - privind auditul public intern (M.O. nr.856/2011).

191. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern (M.O. nr.780/2011).

780. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern (M.O. nr.780/2011).

2.443. Ordin al ministrului finanțelor publice privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificați în sectorul administrației publice (M.O. nr.618/2011).

12. "Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (M.O. nr.575/2011).

2.382. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru completarea unor reglementări contabile (M.O. nr.563/2011).

2.239. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate (M.O. nr.522/2011).

2.234. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici (M.O. nr.483/2011).

37. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente (M.O. nr.285/2011).

13. Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva
a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (M.O. nr.185/2011).

59. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010 (M.O. nr.46/2011).

27. Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit (M.O. nr.890/2010).

2.870. Ordin al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Public (M.O. nr.889/2010).

2.869. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile (M.O. nr.882/2010).

27. Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit (M.O. nr.890/2010).

2.870. Ordin al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Public (M.O. nr.889/2010).

2.869. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile (M.O. nr.882/2010).

50. Ordin pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 3/2010 de modificare a Instrucțiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (M.O. nr.580/2010).

1.990. Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei si finanţelor nr. 2.219/2008 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991  (M.O. nr.517/2010).

1.878. Ordin al ministrului finanțelor publice privind întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991 (M.O. nr. 461/2010).

1.879. Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici (M.O. nr. 447/2010).

864. Ordin al ministrului finanţelor publice privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale (M.O. nr. 229/2010).