CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
Hotărârea nr. 12/2023 privind stabilirea modalității de organizare a examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2023, publicată în M.O. nr. 827/14.09.2023
Hotărârea nr. 11/2023 privind modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al CCF nr.11/2020
Hotărârea nr. 10/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al CCF nr. 3/2022, publicată în MO nr. 731/09.08.2023
Hotărârea nr. 9/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al CCF nr. 14/2021 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii CCF, publicată în MO nr. 731/09.08.2023
Hotărârea nr. 8/2023 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferința ordinară anuală a Camerei Consultanților Fiscali din 27 aprilie 2023, publicată în MO nr. 399/09.05.2023
Hotărârea nr. 7/2023 privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali , publicată în MO nr. 316/13.04.2023
Hotărârea nr. 6/2023 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali, publicată în MO nr. 201/10.03.2023
Hotărârea nr. 5/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022, publicată în MO nr. 201/2023
Hotărârea nr. 4/2023 pentru modificarea și completarea Programului anual de pregătire profesională continuă, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2022, publicată în MO nr.208/13.03.2023
Hotărârea nr. 3/2023 pentru aprobarea Normelor profesionale privind desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultanții fiscali asistenți, pe perioada stagiului, publicată în MO nr. 207/13.03.2023
Hotărârea nr. 2/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022
Hotărârea nr.1/2023 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2023, publicată în MO nr. 110/08.02.2023.
Hotărârea Consiliului superior nr. 9/2022 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2022, publicată în MO nr. 910/15.09.2022
Hotărârea Consiliului superior nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Hot. nr. 14/2021 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii CCF, publicată în MO nr. 554/07.06.2022
Hotărârea nr.7/2022 privind alegerea președintelui, prim-vicepreședintelui și a vicepreședinților Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali
Essential SSL