EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

Telefon de contact temporar

Serviciul de telefonie fixă este temporar deranjat, iar până la refacerea conexiunii la noul sediu ne puteți contacta la următoarele numere de telefon de la Direcția de servicii pentru membri din rețeaua Vodafone: - telefon fix 0372 73 49 59; - fax 0372 87 06 67


Adresa : Str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, sector 1, Bucureşti

Hotărârile Camerei şi ale Consiliului Superior

Hotărârea nr. 4/2019 pentru modificarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 14/2011
Hotărârea nr.3/2019 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali
Hotărârea nr. 2/2019 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 publicată în MO nr. 93/2019
Hotărârea nr.1/2019 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019, MO nr. 93/2019
Hotărârea nr. 9/2018 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019 publicată în MO nr.7/2019
Hotărârea nr. 8/2018 privind modificarea sediului Camerei Consultanților Fiscali publicată în M.O. nr. 952/2018
Hotărârea nr. 7/2018 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2018, publicată în MO nr. 806/2018
Hotărârea nr. 6/2018 privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală publicată în M.O. nr. 588/2018
Hotărârea nr. 5/2018 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 20 aprilie 2018, publicată în M.O. nr. 389/2018
Hotărârea nr. 4/2018 privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, publicată în MO nr. 329/16.04.2018
Hotărârea nr. 3/2018 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali, publicată în M.O. nr. 216/2018
Hotărârea nr. 2/2018 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, publicată în M.O. nr. 182/27.02.2018
Hotărârea nr. 1/2018 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 107/2018
Hotărârea nr. 12/2017 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2018, publicată în MO nr. 6/2018
Hotărârea nr. 11/2017 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2017, publicată în M.O. nr. 757/2017