Hotărârea nr. 2 / 2015 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în M.O. nr. 172/2015

Având în vedere prevederile art. 19 şi ale art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în ședința din 11 februarie 2015, hotărăște:

Art. 1. - Se convoacă Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din România în data de 25 aprilie 2015, denumită în continuare conferința.

Art. 2. - La lucrările conferinţei pot participa consultanţii fiscali înscrişi în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de aceasta la termenele stabilite prin hotărâri ale acesteia, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă.

Art. 3. - Pentru o bună organizare a lucrărilor conferinţei, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 22 aprilie 2015, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2015@ccfiscali.ro.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

 

Bucureşti, 11 februarie 2015

Nr. 2