EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

Date de contact:
- telefon fix 021 311 09 66; 0372 73 49 59;

- fax: 021 340 40 60; 0372 87 06 67
Adresa CCF: Str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, sector 1, Bucureşti, cod postal 011472

Hotărârea nr. 10/2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al CCF nr. 10/2015 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii CCF în anul 2016, publicată în MO nr. 868/2016

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. h) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 19 octombrie 2016, hotărăște:

Art. I. – Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 4 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Neplata cotizației fixe de către membrii Camerei Consultanților Fiscali până la data de 15 septembrie 2016 atrage aplicarea sancțiunii disciplinare „mustrare”, iar neplata cotizației fixe de către membrii Camerei Consultanților Fiscali până la data de 15 februarie 2017 atrage aplicarea sancțiunii disciplinare „avertisment”, cu posibilitatea aplicării unei penalități de 25% din cuantumul cotizației fixe datorate, conform art. 1 pct. A.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

București, 19 octombrie 2016.

Nr. 10.