RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 4/2018 privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, publicată în MO nr. 329/16.04.2018

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 29 martie 2018, hotărăşte:

Articol unic - Se aprobă publicarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 4.

 

__________

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 bis care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, București, sos. Panduri nr. 1.