RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 5/2018 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 20 aprilie 2018, publicată în M.O. nr. 389/2018

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 20 aprilie 2018, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2017, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2017 și execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2017.

Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2018.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2018.

Nr. 5.