RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Date de contact:
- telefon fix 021 311 09 66; 0372 73 49 59;

- fax: 021 340 40 60; 0372 87 06 67
Adresa CCF: Str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, sector 1, Bucureşti, cod postal 011472

Hotărârea nr. 5/2018 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 20 aprilie 2018, publicată în M.O. nr. 389/2018

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 20 aprilie 2018, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2017, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2017 și execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2017.

Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2018.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2018.

Nr. 5.