RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 8/2018 privind modificarea sediului Camerei Consultanților Fiscali publicată în M.O. nr. 952/2018

În baza prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în ședința din 24 octombrie 2018, hotărăște:

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 decembrie 2018, sediul Camerei Consultanților Fiscali este în București, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu