RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.1/2019 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019, MO nr. 93/2019

În baza prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în ședința din 30 ianuarie 2019, hotărăște:

        Art. 1. - În anul 2019, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei pentru interviu - în cazurile prevăzute de lege - sunt în valoare de 500 lei.
         Art. 2. - Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX,  sau  în contul deschis la Banca Comercială Română,  Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.
        Art. 3. - Direcţia de servicii generale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
        Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

       Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
     Dan Manolescu
     
    Bucureşti, 30 ianuarie 2019.
    Nr. 1.