RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.3/2019 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali

          Având în vedere prevederile art. 19 şi ale art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,

          Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în ședința din 25 februarie 2019, hotărăște:

          Art. 1. - Se convoacă Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali în data de 13 aprilie 2019, denumită în continuare conferința.

          Art. 2. -  La lucrările conferinţei pot participa membrii Camerei Consultanților Fiscali care şi-au îndeplinit la termen toate obligaţiile faţă de aceasta, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă.

          Art. 3. - Pentru o bună organizare  a lucrărilor conferinţei, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 5 aprilie 2019, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2019@ccfiscali.ro.

          Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

      

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

    Dan Manolescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 25 februarie 2019.

Nr. 3.