RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 4/2019 pentru modificarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 14/2011

În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

          având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. n) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, 

          Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 25 februarie 2019, hotărăște:

          Art. I. -  Articolul 4 din Normele procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 14/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 26 octombrie 2011, se abrogă.

          Art. II. -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

              

    Bucureşti, 25 februarie 2019.

    Nr. 4.