RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 7/2009 privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în M.O. nr. 203/2009

HOTĂRÂREA nr. 7/2009
privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în M.O. nr. 203/2009
 


Având în vedere prevederile art.16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007,

Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 14.01.2009, hotărăşte:

Articol unic. - Se convoacă Conferinţa naţională anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, în data de 2 mai 2009.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chiţoiu


Bucureşti, 24.03.2009
Nr. 7

Essential SSL