RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 1/2020 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2020, publicată în MO nr. 76/03.02.2020

           În baza prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, publicată în MO nr. 76/03.02.2020

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în ședința din 22 ianuarie 2020, hotărăște:

           Art. 1. - În anul 2020, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei pentru interviu - în cazurile prevăzute de lege - sunt în valoare de 500 lei.

          Art. 2. - Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX,  sau  în contul deschis la Banca Comercială Română,  Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

          Art. 3. - Direcţia de servicii generale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

          Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

           Bucureşti, 22 ianuarie 2020.

           Nr. 1.