RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.5/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2020

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2020,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 26 februarie 2020, h o t ă r ă ş t e:

Art. I. – Anexa nr. 1 la Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2020, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 26 februarie 2020

Nr.5

                                                          

 ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la program)

 

 

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sălile de curs*), aferent anului 2020

* )Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile apărute.