RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.6/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în 2020

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) și f), precum și ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin (1) lit. b) și c) și  alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, precum și starea de urgență decretată de Președintele României, începând cu data de 16.03.2020, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali hotărăște:

Art. I. - Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1013 din 17 decembrie 2019, se modifică după cum urmează:
1. -  La  art. 3 alin. (1) va avea următorul cuprins:
„Termenul scadent de plată a cotizațiilor fixe aferente anului 2020 și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul 2019 este 30 aprilie 2020.”

2. - La  art. 6 alin. (1) va avea următorul  cuprins:
„Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - au obligația să depună la Camera Consultanților Fiscali, până la data de 30 aprilie a anului în curs, declarația privind  activitatea desfășurată în anul precedent de raportare, conform anexelor nr. 1 și 2.”

Art. II. - Termenele prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din  Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 se pot prelungi prin decizie a Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, care se publică pe website-ul Camerei Consultanților Fiscali.

Art. III. - Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (5) și (6) din Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020, în perioada în care este decretată starea de urgență pe teritoriul României sau în București, nu se eliberează carduri sau vize anuale, în această perioadă, Camera Consultanților Fiscali poate transmite pe cale electronică, la cerere, adeverințe care să ateste acordarea vizei anuale.
Art. IV. -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Dan Manolescu
București, 16 martie 2020

Nr. 6.