RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.9/2020 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 24 aprilie 2020 MO nr. 366/7 mai 2020

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) și alin. (3) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în teleconferința din 24 aprilie 2020, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al  Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2019, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2019 și execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2019.

Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2020.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2020.

Nr. 9.