RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 1/2009 privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, publicată în M.O. nr. 282/2009

HOTĂRÂREA nr.1/2009
privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, publicată în M.O. nr. 282/2009

Având în vedere prevederile art.21 alin. 1) de la cap.V din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 14.01.2009, hotărăşte:

Articol unic. - Se aprobă Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România,

Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 15.01.2009
Nr.1

 

Essential SSL