HOTĂRÂREA nr.2/2007
privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, publicată în M.O. nr.647/2007

 

În baza prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.53/2007, Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 19 iulie 2007, hotărăşte:

Art.1. Începând cu data de 01.10.2007, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal este de 500 lei.

Art.2. Taxa se plăteşte in contul RO36BTRL04101202D58602XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Lipscani pe numele Camerei Consultanţilor Fiscali, cod de identificare fiscală 18677087 din 18.05.2006.

Art.3. Direcţia de servicii generale şi Secretariatul general al Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art.26ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.53/2007, pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvenului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
Dr.Ec. Daniel CHIŢOIU

Bucureşti, data 23.07.2007
Nr. 2