RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.10/2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 488/10.06.20

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

            Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 28 mai 2020, hotărăște:

    Art. I. -  Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 15 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament se modifică după cum urmează:

  1. În tot cuprinsul Regulamentului, sintagma „Secretar general” se înlocuiește cu sintagma „Director executiv”.
  2. În tot cuprinsul Regulamentului, sintagma „Secretariat general” se înlocuiește cu sintagma „Secretariatul Consiliului superior”.
  3. În tot cuprinsul Regulamentului, sintagma „Direcția de conduită și disciplină profesională” se înlocuiește cu sintagma „Direcția juridică, etică profesională și Secretariatul Consiliului superior”.
  4. La articolul 38 alineatul (1), litera i) se abrogă.

 

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

București, 28 mai 2020.

Nr. 10.