RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
HOTĂRÂREA nr.8/2009
privind aprobarea  documentelor prezentate spre dezbatere  în Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali, din 2 mai 2009, publicată în M.O. nr. 332/2009
 


În temeiul prevederilor art. 17, lit.a)-f) şi ale art.32 alin.(1) lit.d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007 şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 2 mai 2009, hotărăşte:

Art. 1 - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2008, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2008, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2008 şi Raportul Comisiei auditorilor statutari asupra gestiunii financiare a Camerei Consultanţilor Fiscali, pentru anul 2008.

Art. 2 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2009.

Art. 3 - Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chiţoiu


Bucureşti, 02.05.2009
Nr. 8

Essential SSL