RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
HOTĂRÂREA nr.9/2009
privind nivelul cotizaţiilor membrilor  Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2009, publicată în M.O. nr 341/2009
 


În baza prevederilor art. 17 lit.e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007,

Conferinţa ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali, desfăşurată în data de 2 mai 2009, hotărăşte:


Art. 1- Cotizaţiile fixe şi variabile datorate de membri Camerei, consultanţi fiscali activi şi inactivi, persoane fizice şi persoane juridice, se reduc, numai pentru anul 2009, cu 30%.

Art. 2 - Se aprobă nivelul cotizaţilor fixe şi variabile, pentru anul 2009, după cum urmează:

   1. pentru persoane fizice:
    a) cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali activi 210 lei;

 

    b) cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali inactivi 70 lei;

 

    c) cotizaţia variabilă - din cifra de afaceri 0,35%;   2. pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală:
    a) cotizaţia fixă 350 lei;

 

    b) cotizaţia variabilă:

 

     - la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,35%;

 

     - la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 euro - 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;

 

    - la o cifră de afaceri ce depăşeşte 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

Art. 3 – Diferenţele rezultate în plus în cazul cotizaţiilor fixe achitate pentru anul 2009, până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, la solicitarea în scris a membrilor Camerei, pot fi compensate cu eventuale alte obligaţii faţă de Cameră, pot fi restituite sau pot fi reportate în anul următor.

Art. 4 - Cotizaţiile fixe şi variabile ale membrilor se plătesc în contul RO36BTRL04101202D58602XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Lipscani pe numele Camerei Consultanţilor Fiscali, cod de identificare fiscală 18677087.

Art. 5 - Direcţia de servicii generale şi Secretariatul general ale Camerei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România,

Daniel Chiţoiu


Bucureşti, 08.05.2009
Nr. 9

Essential SSL