RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 5/2021 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali, publicată în MO nr. 291/23.03.2021

HOTĂRÂRE privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali

Având în vedere prevederile art. 19 şi ale art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în ședința din 25 februarie 2021, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Se convoacă Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali în sistem online - teleconferință - pentru data de 27 aprilie 2021, denumită în continuare conferința.

Art. 2. - La lucrările conferinţei pot participa toți membrii Camerei Consultanților Fiscali care nu înregistrează, la data desfășurării acesteia, obligații restante față de Camera Consultanților Fiscali, respectiv:

   a) au depus toate declarațiile de activitate cu termen de depunere până în anul 2020 inclusiv;

   b) nu înregistrează obligații de plată restante (obligații cu termen de scadență până în anul 2020 inclusiv);

   c) nu înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională stabilite în obligația acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanților Fiscali, până în anul 2020 inclusiv.

Art. 3. - Camera Consultanților Fiscali asigură publicarea pe site-ul propriu a procedurii privind înscrierea membrilor Camerei Consultanților Fiscali și exprimarea votului în cadrul conferinței, cu cel puțin 10 zile înainte de data întrunirii.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

București, 25 februarie 2021.

Nr. 5.