RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
 
HOTĂRÂREA nr. 11/2009
privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii
de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2009, publicată în M.O. nr. 620/2009
În temeiul prevederilor art. 11 lit.a^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior nr. 4/2007,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 28.08.2009, hotărăşte:Art. 1
(1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucureşti, în zilele de 17 – 18 octombrie 2009.

(2) Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 12 octombrie 2009.

Art. 2
Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3
(1) Înscrierile la examen se fac în perioada 21-28 septembrie 2009 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit prin servicii poştale cu confirmare de primire pe adresa str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, sectorul 3, Bucureşti.
(2) Dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu documentele corespunzătoare prevăzute la art.5 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consilului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.4/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.647/21.09.2007.

Art. 4
Colectivul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal şi comisiile de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 07.09.2009

Nr. 11Click aici pentru ANEXA 1
Click aici pentru ANEXA 2

Essential SSL