RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
HOTĂRÂREA nr. 2/2010
privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul
de atribuire a calităţii de consultant fiscal, publicată în M.O. nr. 68/2010

În baza prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 18.01.2010, hotărăşte:

ART. 1
Începând cu data de 01 ianuarie 2010, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal este de 500 lei.

ART. 2
Taxa se plăteşte în contul RO36BTRL04101202D58602XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Lipscani pe numele Camerei Consultanţilor Fiscali, cod de identificare fiscală 18677087 din 18 mai 2006.

ART. 3
Direcţia de servicii generale şi Secretariatul general ale Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 18.01.2010

Essential SSL