RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
 

HOTĂRÂREA
nr.8/2010
privind aprobarea Normelor de certificare
a declaraţiilor fiscale anuale – ale contribuabililor persoane juridice,
cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea
, publicată în M.O. nr. 111-2010. . . În temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 11 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 83 alin (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

. . . Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 17 februarie 2010 ,
hotărăşte:

. . . Art.1 - Se aprobă Normele de certificare a declaraţiilor fiscale anuale - ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

. . . Art.2 – Normele prevăzute la art.1 se aplică pentru certificarea declaraţiilor fiscale anuale aferente anului 2009, care se depun la organele fiscale în anul 2010

. . . Art.3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
Daniel Chiţoiu
 


Bucuresti, 17.02.2010
Nr. 8

Anexa - Norme de certificare a declaraţiilor fiscale anuale – ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea
Anexa 1 - Modelul declaraţiei pe propria răspundere
Anexa 2 - Modelul Notei de certificare
Anexa 2a - NOTA DE CERTIFICARE, a declaraţiei privind impozitul pe profit

Essential SSL