RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Date de contact:
- telefon fix 021 311 09 66; 0372 73 49 59;

- fax: 021 340 40 60; 0372 87 06 67
Adresa CCF: Str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, sector 1, Bucureşti, cod postal 011472

HOTĂRÂREA nr. 6/2010
privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România apărută în MO nr.171/2010
.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) şi ale art.16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007,

Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 4 februarie 2010, hotărăşte:

ART.1
Se convoacă Conferinţa naţională anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, în data de 23 aprilie 2010.

ART.2
La lucrările Conferinţei pot participa consultanţii fiscali înscrişi în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale acesteia, respectiv:depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă şi achitarea taxei aferente.

ART.3
Pentru o bună organizare  a lucrărilor Conferinţei, membrii Camerei cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 15 aprilie 2010, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail conf2010@ccfiscali.ro.

ART.4
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, 

Daniel Chiţoiu


Bucureşti, 05.02.2010

Nr.6