RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

HOTĂRÂREA nr. 9/2010
privind Programul de pregătire profesională
continuă aferent anului 2010, publicată în M.O. nr. 175/2010

              În baza prevederilor art.11, lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi  completările ulterioare,având în vedere prevederile art.6, alin.(1) din Normele privind pregătirea profesională a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.7/2007, cu modificările şi completările ulterioare

            Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 10 martie 2010, hotărăşte:

            ART.1
           Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            ART.2
            Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            ART.3
            Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, 

 Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 12.03.2010
Nr.9


ANEXA   Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2010
ANEXA1 Programul cadru privind pregătirea profesională continuă aferent anului 2010 a consultanţilor fiscali
ANEXA2 Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali pe anul 2010

Essential SSL