HOTĂRÂREAnr.5/2010 

 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii

de consultant fiscal - sesiunea martie 2010, publicată în M.O. nr. 96/2010

             În temeiul prevederilor art. 11 lit.a^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările  şi completările ulterioare,

            în baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior  nr. 4/2007,

            Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din

4 februarie 2010, hotărăşte: 

            Art. 1

            (1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va avea loc în  municipiul Bucureşti, în zilele de 20-21 martie 2010.

 

            (2) Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 15 martie 2010.

            Art. 2

            Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

            Art. 3

            (1) Înscrierile la examen se fac în perioada 15 februarie – 5 martie 2010 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit prin servicii poştale cu confirmare de primire pe adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, Bucureşti.

 

            (2) Dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen,  prevăzută în  anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu documentele corespunzătoare prevăzute la art.5 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin  Hotărârea  Consilului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.4/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.647/21.09.2007.

            Art. 4

            Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art. 5
           
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        

                             Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

                                   Daniel Chiţoiu

 

 

 

    Bucureşti, 05.02.2010

    Nr. 5

   
    ANEXA1  Tematica de examen martie 2010
    ANEXA2  Cerere de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal