RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
 
Hotărârea nr. 11/2010
privind aprobarea  documentelor prezentate spre dezbatere  în
Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din 23 aprilie 2010,
publicată în M.O. nr. 283/2010

       În temeiul prevederilo art . 17, lit. a)-f) si ale art.32 alin.(1) lit.d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007 şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinţa naţională a  Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 23 aprilie, hotărăşte:

   Art. 1 - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al  Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2009, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2009, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2009 şi Raportul Comisiei auditorilor statutari asupra gestiunii financiare a Camerei Consultanţilor Fiscali,  pentru anul 2009.

    Art. 2 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2010.

   
Art. 3 - Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România,

 

 Daniel CHIŢOIU

 

 
Bucureşti, data 28.04.2010

Nr. 11

Essential SSL