RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 12/2010

privind nivelul cotizaţiilor membrilor

Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2010,publicată în M.O. nr. 283/2010

      În baza prevederilor art. 17 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007,

 

      Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 23 aprilie, hotărăşte:

 

     Art. 1 - Pentru anul 2010, cuantumul cotizaţiei fixe, precum şi cel al cotizaţiei variabile  datorat de consultanţii fiscali, persoane fizice şi juridice, rămân la nivelul stabilit de Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2009, şi anume:

   1. pentru persoane fizice:

    a) cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali activi          210 lei;

      b) cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali inactivi         70 lei;

      c) cotizaţia variabilă - din cifra de afaceri                     0,35%;

    2. pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală:

   a) cotizaţia fixă                                                              350 lei;

     b) cotizaţia variabilă:

    - la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,35%;

    - la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 euro - 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;

    - la o cifră de afaceri ce depăşeşte 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

 

     Art. 2 – Diferenţele reprezentând sume achitate în plus, privind cotizaţiile membrilor Camerei în anii anteriori, vor fi compensate cu obligaţiile de plată faţă de Cameră în anul 2010.

 

     Art. 3 - Direcţia de servicii generale şi Secretariatul general ale Camerei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     Art. 4 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România, 

Daniel CHIŢOIU

 

  Bucureşti, data 28.04.2010

    Nr.12                         

Essential SSL