RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.7/2010

privind organizarea de cursuri suplimentare de pregătire profesională, publicată în M.O. nr. 96/2010

            În baza prevederilor art.11, lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art.6, alin.(1) din Normele privind pregătirea profesională a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.7/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 4 februarie 2010, hotărăşte:

           
           
ART.1

            Se aprobă  organizarea de cursuri suplimentare de pregătire profesională cu plată, pentruconsultanţii fiscali care nu au reuşit să efectueze, până la sfârşitul anului 2009, cursurile obligatorii prevăzute în Programele de pregătire profesională continuă  aferente anului 2008 şi/sau 2009.

            ART.2

            Cursurile suplimentare de pregătire profesională cu plată se organizează în luna februarie 2010, în municipiul Bucureşti.

            ART.3

            Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            ART.4

            Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, 

 Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 05.02.2010

Nr. 7                       

 

Essential SSL