RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
Hotărârea nr. 1/2010

privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali
şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală,publicată în M.O. nr. 585/2010

            
            
Având în vedere prevederile art.21 alin. 1) de la cap.V din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări  prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

            Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 18.01.2010, hotărăşte:

            Articol unic. - Se aprobă Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 


Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, 

Daniel Chiţoiu

 

 

            Bucureşti, 19.01.2010

          Nr.1

Essential SSL