Hotărârea nr. 1/2010

privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali
şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală,publicată în M.O. nr. 585/2010

            
            
Având în vedere prevederile art.21 alin. 1) de la cap.V din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări  prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

            Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 18.01.2010, hotărăşte:

            Articol unic. - Se aprobă Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 


Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, 

Daniel Chiţoiu

 

 

            Bucureşti, 19.01.2010

          Nr.1