RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
Hotărârea nr. 13/2010
privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii
de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2010,publicată în M.O. nr. 670/2010

            În temeiul prevederilor art. 11 lit.a1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările  şi completările ulterioare, în baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior  nr. 4/2007,

            Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din  30 septembrie 2010, hotărăşte:

            Art. 1

            (1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va avea loc în  municipiul Bucureşti, în ziua de 6 noiembrie 2010.

            (2) Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 1 noiembrie
            2010.

            Art. 2

            Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din
            prezenta hotărâre şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

            Art. 3

            (1) Înscrierile la examen se fac în perioada  6-22 octombrie 2010  pe  site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele
            se transmit prin servicii poştale cu confirmare de primire pe adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2,
            Bucureşti.

            (2) Dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen,  prevăzută în  anexa nr. 2, care face parte integrantă din
            prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art.5 alin.
(2) din Regulamentul pentru organizarea
            examenului de atribuire  a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin  Hotărârea  Consiliului superior al Camerei Consultanţilor
            Fiscali nr.4/2007.

            Art. 4

            Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art. 5

            Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


                 
         Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

                                                      Daniel Chiţoiu

  

             Bucureşti, 30 septembrie 2010

             Nr. 13

         

Essential SSL