RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 Hotărârea nr. 2/2011
privind aprobarea
nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, publicată în MO  nr. 99/2011

 

În baza prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări  prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din  17.01.2011,  hotărăşte:


    ART. 1

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal este de 500 lei.


    ART. 2

Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la   Banca Transilvania, Sucursala Lipscani -   IBAN RO36BTRL04101202D58602XX  sau  în contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din str. Alecu Russo nr.13-19, et.2, ap.9, sector 2.


    ART. 3

Direcţia de servicii generale şi Secretariatul general ale Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


    ART. 4

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România,

Daniel Chiţoiu

 

 

    Bucureşti, 18.01.2011

    Nr. 2

Essential SSL