RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 5/2011
privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2011

 

În baza prevederilor art.11, lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art.6, alin.(1) din Normele privind pregătirea profesională a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.7/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 23 februarie 2011, hotărăşte:

            ART.1

            Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2011, prevăzut în anexa care face
            parte integrantă din prezenta hotărâre.

            ART.2

            Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            ART.3

            Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, 

 Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 24.02.2011

Nr. 5


Click aici pentru:


              PROGRAMUL
de pregătire profesională continuă aferent anului 2011;
              PROGRAMUL – CADRU 2011
privind pregătirea profesională continuă - seminare în săli de curs;
           CALENDARULacţiunilor de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali pe  anul 2011- seminare în săli de curs;
             
PROGRAMUL – CADRU 2011 privind pregătirea profesională continuă în sistem e-learning.

Essential SSL