RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Date de contact:
- telefon fix 021 311 09 66; 0372 73 49 59;

- fax: 021 340 40 60; 0372 87 06 67
Adresa CCF: Str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, sector 1, Bucureşti, cod postal 011472

Hotărârea nr. 6/2011
privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România 

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) şi ale art.16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007, Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din  23 februarie 2011, hotărăşte:

            ART.1

            Se convoacă Conferinţa naţională anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, în data de 16 aprilie 2011.


           
ART.2

            La lucrările Conferinţei pot participa consultanţii fiscali înscrişi în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale acesteia, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă şi achitarea taxei aferente.


           
ART.3

            Pentru o bună organizare  a lucrărilor Conferinţei, membrii Camerei cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 31 martie 2011, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail conf2011@ccfiscali.ro.


           
ART.4

            Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, 

Daniel Chiţoiu

 


            Bucureşti, 28.02.2011

            Nr.6