RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 7/2011
privind aprobarea  documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa naţională
a Camerei Consultanţilor Fiscali din 16 aprilie 2011

 

În temeiul prevederilor art. 17, lit.a)-f) şi ale art.32 alin.(1) lit.d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007 şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinţa naţională a  Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 16 aprilie, hotărăşte:

Art. 1 - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al  Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2010, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2010, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2010 şi Raportul Comisiei auditorilor statutari asupra gestiunii financiare a Camerei Consultanţilor Fiscali,  pentru anul 2010.

Art. 2 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2011.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România, 

 Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, data 18 aprilie 2011

Nr. 7

Essential SSL