Hotărârea nr. 9/2011
privind  organizarea Adunării Generale Ordinare a Confederaţiei Fiscale Europene 

În temeiul prevederilor art. 17 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007, Conferinţa naţională a  Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 16 aprilie, hotărăşte:

Art. 1 -  Se aprobă organizarea Adunării Generale Ordinare a Confederaţiei Fiscale Europene la Bucureşti în perioada 20-22 septembrie 2012.

Art. 2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

 

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România, 

 Daniel Chiţoiu

 

 

Bucureşti, data 18 aprilie 2011

Nr. 9