Hotărârea nr. 15/2011
privind prelungirea termenului de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011

             În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior  al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, în temeiul prevederilor art. 11 lit.a1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările  şi completările ulterioare,

               Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 23.09.2011, hotărăşte:

               Articol unic – Termenul de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011, se prelungeşte până pe data de 28 septembrie 2011.

 

                       Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România,

                                                      Daniel Chiţoiu

 

 

    Bucureşti, 23.09.2011
     Nr. 15