Hotărârea nr. 2/2012
privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal

 În baza prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări  prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din  11ianuarie 2012,  hotărăşte:

ART. 1

În anul  2012, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal este de 500 lei.

ART. 2

Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la   Banca Transilvania, Sucursala Lipscani -   IBAN RO36BTRL04101202D58602XX,  sau  în contul deschis la Banca Comercială Română  Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr.13-19, et.2, ap.9, sector 2.

ART. 3

Direcţia de servicii generale şi Secretariatul general ale Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali

Daniel Chiţoiu

 

    Bucureşti, 11ianuarie 2012.

    Nr. 2