Hotărârea nr. 1/2012 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2012 şi a nivelului taxei de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, publicată în MO nr.40/2012

Hotărârea nr. 1/2012
privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în  evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2012 şi a nivelului taxei de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală

În baza prevederilor art. 32 alin.(1) lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007,

 

    Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 

11 ianuarie 2012,  hotărăşte:

 

    ART. 1

    În anul  2012, nivelul taxei de înscriere în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali este de 1.000 lei, iar nivelul taxei de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală este de 2.000 lei.

    ART. 2

    Plata taxelor se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la   Banca Transilvania, Sucursala Lipscani -   IBAN RO36BTRL04101202D58602XX,  sau  în contul deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr.13-19, et.2, ap.9, sector 2.

    ART. 3

    Direcţia de servicii generale şi Secretariatul general ale Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    ART. 4

    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali  

Daniel Chiţoiu

 

 

    Bucureşti, 11 ianuarie 2012.

    Nr. 1.