Hotărârea nr. 4/2012

pentru  modificarea art.13 din  Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr.7/2007, publicată în M.O. Nr. 143/2012

      În baza prevederilor art.32 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali  nr.5/2007,

     Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 23.02.2012, hotărăşte:

      Art. I. -  Articolul 13 din  Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr.7/2007, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.50 din 22 ianuarie  2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:

      „Art.13. - (1) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în  orele de pregătire profesională, prevăzute de prezentele norme.

     (2) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care au participat la seminare, conferinţe, colocvii internaţionale pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal pot solicita includerea numărului de ore efectuate în  orele de pregătire profesională, prevăzute de prezentele norme.”

      Art. II. - Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 23 februarie 2012

Nr.4.