Hotărârea nr. 8/2012 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în MO nr.207/2012

Având în vedere prevederile art.19 şi ale art. 21 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.6/2012,

Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 15 martie 2012, hotărăşte:
 
ART.1 Se convoacă Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din România în data de 29 aprilie 2012.

ART.2 La lucrările Conferinţei pot participa consultanţii fiscali înscrişi în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de aceasta, la termenele stabilite prin hotărâri ale acesteia, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă şi achitarea taxei aferente.

ART.3 Pentru o bună organizare a lucrărilor Conferinţei, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 18 aprilie 2012, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail conf2012@ccfiscali.ro .

ART.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 
Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
Daniel Chiţoiu


Bucureşti, 26.03.2012

Nr.8