Hotărârea nr. 6/2013privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, publicată în M.O. nr. 244/2013

 

            Având în vedere prevederile art.21 alin. 1) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

            Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 16 aprilie 2013, hotărăşte:

 

            Articol unic  - Se aprobă Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor  de consultanţă fiscală,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 


 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali 

Ion-Toni Teau

 

 

 Bucureşti , 16.04.2013

 Nr. 6