RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 7/2011 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din 16 aprilie 2011, publicată în MO nr. 304/2011
Hotărârea nr. 6/2011 privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în MO nr. 168/2011
Hotărârea nr. 5/2011 privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2011, publicată în Mo nr. 168/2011
Hotărârea nr. 4/2011 privind aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale – ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, publicată în MO nr. 155/2011
Hotărârea nr. 3/2011privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2011 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2010 şi depunerea declaraţiilor în anul 2011, MO nr. 99/2011
Hotărârea nr. 2/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, publicată în MO nr. 99/2011
Hotărârea nr. 1/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidenţele Camerei pentru anul 2011, publicată în MO nr. 99/2011
Hotărârea nr. 13/2010 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2010, publicată în M.O. nr.670-2010
Hotărârea nr. 12/2010 privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2010, publicată în M.O. nr. 283/2010
Hotărârea nr. 11/2010 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din 23 aprilie 2010, publicată în M.O. nr. 283/2010
Hotărârea nr. 10/2010 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua naţională a consultantului fiscal din România, publicată în M.O. nr. 283/2010
Hotărârea nr.9/2010 privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2010, publicată în MO nr.175/2010
Hotărârea nr.8/2010 privind aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, publicată în M.O. nr. 111/2010
Hotărârea nr.7/2010 privind organizarea de cursuri suplimentare de pregătire profesională, publicată în M.O. nr. 96/2010
Hotărârea nr. 6/2010 privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România apărută în MO nr.171/2010