RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.5/2010 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea martie 2010, publicată în M.O. nr. 96/2010
Hotărârea nr.4/2010 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidenţele Camerei pentru anul 2010, publicată în M.O. nr. 68/2010
Hotărârea nr.3/2010 privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2010 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pt veniturile realizate în anul 2009 şi depunerea declaraţiilor în anul 2010,publicată în M.O.nr.6
Hotărârea nr. 2/2010 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, publicată în M.O. nr. 68/2010
Hotărârea nr. 1/2010 privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, publicată în M.O. nr. 283/2010
Hotărârea nr. 11/2009 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2009, publicată în M.O. nr. 620/2009
Hotărârea nr.10/2009 privind ocuparea a două locuri vacante de vicepreşedinţi ai Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicată în M.O. nr. 341/2009
Hotărârea nr.9/2009 privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2009, publicată în M.O. nr 341/2009
Hotărârea nr.8/2009 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali, din 2 mai 2009, publicată în M.O. nr. 332/2009
Hotărârea nr. 7/2009 privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în M.O. nr. 203/2009
Hotărârea nr. 6/2009 privind aprobarea programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2009, publicată în M.O. nr.140/2009
Hotărârea nr. 5/2009 pentru modificarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr.7/2007, publicată în M.O. nr140/2009
Hotărârea nr.3/2009 privind modalitatea şi termenele de plată a cotiz fixe în anul 2009 şi a cotiz variabile datorate de consultanţii fiscali pt veniturile realizate în anul 2008 şi depunerea declaraţiilor în anul 2009, publicată în M.O nr. 61/2009
Hotărârea nr. 1/2009 privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, publicată în M.O. nr. 282/2009
Hotărârea nr.14/2008 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere, publicataă în M.O. nr. 424/2008