RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 13 aprilie 2019
Hotărârea nr. 4/2019 pentru modificarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 14/2011
Hotărârea nr.3/2019 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali
Hotărârea nr. 2/2019 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 publicată în MO nr. 93/2019
Hotărârea nr.1/2019 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019, MO nr. 93/2019
Hotărârea nr. 9/2018 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019 publicată în MO nr.7/2019
Hotărârea nr. 8/2018 privind modificarea sediului Camerei Consultanților Fiscali publicată în M.O. nr. 952/2018
Hotărârea nr. 7/2018 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2018, publicată în MO nr. 806/2018
Hotărârea nr. 6/2018 privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală publicată în M.O. nr. 588/2018
Hotărârea nr. 5/2018 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 20 aprilie 2018, publicată în M.O. nr. 389/2018
Hotărârea nr. 4/2018 privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, publicată în MO nr. 329/16.04.2018
Hotărârea nr. 3/2018 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali, publicată în M.O. nr. 216/2018
Hotărârea nr. 2/2018 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, publicată în M.O. nr. 182/27.02.2018
Hotărârea nr. 1/2018 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 107/2018
Hotărârea nr. 12/2017 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2018, publicată în MO nr. 6/2018